Problémy v doprave

Problémy v doprave

Premýšľali ste niekedy, kam speje naša obec? Ako bude vyzerať a najmä, ako v nej budeme žiť, ak sa nepokúsime jej smerovanie ovplyvniť v náš prospech? Mnohí obyvatelia považujú  súčasnú dopravnú situáciu za náš najväčší problém. Poznáme názory iných spoluobčanov?

Možno si myslíme, že ich poznáme, ale nemôžeme si byť istí, pokiaľ sa nespýtame. Preto som pred časom vytvoril jednoduchú anketu a požiadal som o názory najskôr svojich známych a následne som linku uviedol aj na facebook, aby som získal čo najväčšiu odozvu. Zatiaľ som získal len 36 odpovedí. To sa mi zdá príliš málo na to, koľko ľudí sa pravidelne vyjadruje k doprave na ivanskom facebooku. Vykrikuje kadekto, ale keď sa adresne spýtate na konkrétny názor, zrazu sú ticho. Anketa je pritom jednoduchá, žiadam  uviesť najväčšie problémy v doprave, aj s ich príčinami, opatreniami na ich zmiernenie, možné negatívne dopady a pod. Chce to len sa trochu zamyslieť.

Z vyplnených problémov považujem za najdôležitejšie tie, ktoré súvisia s bezpečnosťou účastníkov: ▪ vysoká rýchlosť (priame ohrozenie či dlhé čakanie na možnosť prekrižovať hlavnú cestu), ▪ chýbajúce alebo nekvalitné chodníky, ▪ nedostatok priechodov pre chodcov (aj Bernolákovská), ▪ nedodržiavanie dopravného značenia, ▪ rodičia vraj z obavy o bezpečnosť detí vozia deti do školy a situáciu ešte zhoršujú, ▪ skracovanie tranzitujúcej dopravy cez bočné uličky, ▪ dlhé čakanie na pripájanie sa do zápchy z bočných uličiek, ▪ parkujúce autá na cyklochodníku (v priamom rozpore s VZN, lenže to už nie je cyklochodník), ▪ nadmerné parkovanie áut na verejnom priestranstve a s tým súvisiaci aj zlý výhľad najmä v križovatkách;

Aj príčin bolo uvedené väčšie množstvo, niektoré z nich sú zároveň problémami. V tom si ešte budeme musieť ujednotiť názor. Dovolil som si vybrať nasledovné: ▪ príliš vysoká rýchlosť, ▪ tolerovanie prekračovania max. povolenej rýchlosti, ▪ Ivanka je tranzitná obec, ▪ arogancia šoférov nasledujúca ignorovaním dopravných predpisov, ▪ dlhé, rovné a ešte aj široké ulice lákajúce dupnúť na plyn, ▪ príliš veľa áut, ▪ chýbajúce priechody pre chodcov, ▪ chodníky na niektorých uliciach neexistujú, alebo sú v nevyhovujúcom stave, ▪ sebectvo niektorých obyvateľov obce;

Opatreniami, dopadmi a ďalšími návrhmi sa môžeme zaoberať na zasadnutiach Komisie pre dopravu, na ktorých by som osobne rád privítal aj zástupcov chodcov či rôzne postihnutých obyvateľov, aby sme si v komisie vypočuli aj ich názory. Dajte nám o sebe vedieť, nebuďte pasívni. Pokiaľ s uvedenými príspevkami nesúhlasíte, alebo chcete niečo pridať, či upresniť, ešte stále je možnosť sa do ankety osobne zapojiť. Čím viac názorov zoberieme do úvahy, tým lepšie riešenia môžeme navrhnúť. Nájdete ju na adrese: https://forms.gle/6tJKUw1uuJfH9RnLA.

One thought on “Problémy v doprave

  1. Marián

    Tento článok bol uvedený v časopise Ivanské novinky 3/2020 pod názvom Problémy v doprave – anketa.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *