Moja vízia rozvoja obce (2022)

Moja vízia rozvoja obce (2022)

Žijem v Ivanke pri Dunaji, chcem tu prežiť zvyšok svojho života a bol by som rád, keby to trvalo ešte pomerne dlho. Chcem žiť na mieste, kde sa dá žiť zdravo, bezpečne a bez zbytočných problémov. Bol by som veľmi rád, ak by sme sa na vízii rozvoja Ivanky zhodli v čo najväčšom počte obyvateľov.

Vplyv prostredia na zdravie ľudí je zásadné. Už teraz máme na území obce a v jej blízkom okolí pomerne veľa zdrojov znečistenia. Ak predpokladáme, že do regiónu sa budú postupne sťahovať ďalšie desaťtisíce nových obyvateľov, potrebujeme si stanoviť takú stratégiu, aby sme zabránili priamo úmernému nárastu  znečistenia. Medzi najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia (aj vody) patria priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a domácnosti.

Na zdravie ľudí pozitívne vplývajú aj ďalšie faktory – napr. pohoda či dostatok pohybu. Najlepšie v prírode. Negatívne na zdravie ľudí pôsobia napr. nezdravé potraviny, osamotenosť, alkohol či iné drogy.

Alkohol a drogy sa často spájajú s vandalizmom, krádežami a ďalšou trestnou činnosťou. Problémy s tým spojené nevyriešia len kamery či polícia. Potrebujeme negatívne javy monitorovať, analyzovať a hľadať riešenia, ktoré im budú predchádzať. Spoločným faktorom je tu záujem. Záujem vytvoriť z obyvateľov obce fungujúcu komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne poznajú a pomáhajú si. Potrebujeme vyjsť z našich domov či bytov do spoločného priestoru, vyjsť z ulity individualizmu a začať sa viac angažovať v prospech celej komunity.

S už spomínaným sťahovaním nových obyvateľov do nášho regiónu súvisia viaceré iné problémy. Najvypuklejšie sa prejavujú v doprave, všade je priveľa áut a ľudia sa necítia bezpečne. Súčasné kapacity nie sú dostatočné. To však neplatí len pre dopravnú infraštruktúru. Podobne, len nie tak zjavne, sa to bude diať aj s ďalšou infraštruktúrou, ktorá môže veľmi rýchlo dosiahnuť svoje limity. Môže sa to týkať vody, kanalizácie, plynu či elektriny. Týka sa to škôl, zdravotných a sociálnych zariadení. A iných. Preto potrebujeme začať okamžite a oveľa intenzívnejšie spolupracovať so samosprávami okolitých obcí a so župou, aby sme predišli stavom, ktoré sú už nezvládnuteľné, alebo majú (najmä cez financie) veľmi negatívny dopad na ďalšie oblasti nášho života.

Chcem v Ivanke pri Dunaji žiť zdravo, bezpečne a bez zbytočných problémov. Nechcem tu mať viac logistických a priemyselných parkov. Ani supermarketov či iných centier, ktoré majú negatívny vplyv na organizáciu dopravy v našom okolí. Školy, inštitúcie, obchody a ďalšie služby, ktoré potrebujeme často, nechcem mať ďaleko. Chcem všade chodníky. Kvalitné a udržiavané, aby sme po nich mohli bezpečne chodiť aj v nepriaznivom počasí. Chcem kvalitne fungujúcu verejnú dopravu, obsluhujúcu nielen súčasné potreby, ale pripravenú aj na budúce kapacity. Chcem efektívnejšie využiť verejné priestory. Chcem ich využiť na hranie detí, oddych, šport, kultúru a ďalšie spoločenské činnosti. Chcem zachovať zeleň a doplniť ju tam, kde prinesie úžitok. Zachovať a prípadne aj rozšíriť zelené ochranné pásy v okolí jazier a vodných tokov, zamedziť výstavbe v ich bezprostrednej blízkosti. Chcem regulovať výstavbu tak, aby sa mohla rozvíjať len v súlade s potrebami väčšiny obyvateľov. Chcem, aby sme v obci plánovali, získavali a rozdeľovali verejné financie tak, aby sme mali v správnom čase ich dostatok na investície zásadného charakteru. Aby sme ich nemíňali len na prevádzku a personál. Chcem toho ešte oveľa viac, ale na všetkom sa musíme spolu zhodnúť.

Na toto všetko potrebujeme ľudí. Správnych ľudí. Pokiaľ možno tých najvhodnejších na tých správnych pozíciách. Na to potrebujeme v našej samospráve zaviesť oveľa transparentnejšie procesy. Z úradu, kde nevieme, kto konkrétne je za čo zodpovedný, treba vytvoriť dobre fungujúce stredisko poskytovania služieb, ktorého procesy budú pre občanov transparentné a pochopiteľné. Začína sa to voľbami. Treba spoznávať kandidátov. Treba ísť voliť. Treba vyberať zodpovedných a schopných. Dajte (mi) o sebe vedieť.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *